ՀՀ, ք․ Երևան, Նանսենի 1/1
info@luse.am
+374 77 736002

Մեր դասընթացները

Մենթալ Թվաբանություն

Լուսե ուսումնական կենտրոնը հայտարարում է ընդունելություն

հետևյալ խմբերում ՝

 • 5-7 տարեկանների
 • 8-10 տարեկանների
 • 11-15 տարեկանների

Շաբաթական 1 օր՝ 1,5 ժամ տևողությամբ:

Մենթալ թվաբանությունը մարզում է երեխաների աջ և ձախ կիսագնդերը միաժամանակ, ապահովելով՝

 • Արագ հաշվարկ
 • Հիշողության զարգացում
 • Ուշադրության, լսողության զարգացում

Հոգեբանի ծառայություն

Հոգեբանին դիմելու նպատական է ՝

 • Նպաստել երեխայի անձնային աճին, ներքին ռեսուրսների բացահայտմանը:
 • Զարգացնել դժվարությունների հաղթահարման հմտութուններ:
 • Բարելավել հաղորդակցման, շփման հմտություններ:
 • Նպաստել հոգեբանական բարդույթների, վախերի հաղթահարմանը:
 • Հաստատել սեփական անձի և միջավայրի հետ ներդաշնակություն:

Շաբաթական 2 օր՝ 45 րոպե տևողությամբ:

Լոգոպեդի ծառայություն

Անհրաժեշտ է դիմել լոգոպեդին եթե ձեր երեխան՝

 • 3-5 տարեկան հասակում չի խոսում:
 • Սխալ է արտաբերում որոշ հնչյուններ /5-5.5 տարեկանից հետո/:
 • Բառի մեջ բաց է թողնում կամ աղավաղում է հնչյունները, կրճատում է բարդ բառերը /5 տարականից սկսած/:
 • Սկսել է կակազել:
 • Ունի կցկտուր խոսք, աղքատ բառապաշար, չի կարողանում հստակ ձևակերպել իր մտքերը, չի հասկանում շատ բառերի նշանակությունը:

Շաբաթական 2 օր

Մինչև 5 տարեկան՝ 30 րոպե տևողությամբ: 5 տարեկանից բարձր՝ 45 րոպե տևողությամբ:

Դասապատրաստում

Անհրաժեշտ է դիմել լոգոպեդին եթե ձեր երեխան՝

 • 3-5 տարեկան հասակում չի խոսում:
 • Սխալ է արտաբերում որոշ հնչյուններ /5-5.5 տարեկանից հետո/:
 • Բառի մեջ բաց է թողնում կամ աղավաղում է հնչյունները, կրճատում է բարդ բառերը /5 տարրականից սկսած/:
 • Սկսել է կակազել:
 • Ունի կցկտուր խոսք, աղքատ բառապաշար, չի կարողանում հստակ ձևակերպել իր մտքերը, չի հասկանում շատ բառերի նշանակությունը:

Շաբաթական 2 օր

Մինչև 5 տարեկան՝ 30 րոպե տևողությամբ: 5 տարեկանից բարձր՝ 45 րոպե տևողությամբ: